ROTO Kruna d.o.o.
za proizvodnju i usluge

Gradići, Ul. kralja Tomislava 44
10410 Velika Gorica
Hrvatska

Email: info@roto-kruna.hr
Tel/fax: +385 1 6216 930

 

Direktor:
Roman Krunić
Email: rkrunic@roto-kruna.hr
Tel: +385 91 6223 705

 

Direktor proizvodnje:
Ivan Krunić
Email: ikrunic@roto-kruna.hr
Tel: +385 91 6223 715

 

Izvršni direktor:
Tomislav Krunić, dipl.ing.
Email: tkrunic@roto-kruna.hr
Tel: +385 98 9547 914

 


Naziv tvrtke: ROTO KRUNA d.o.o. za proizvodnju i usluge.
Skraćeni naziv: ROTO Kruna d.o.o.
Sjedište: Ul. kralja Tomislava 44, Gradići, 10410 Velika Gorica, HR.
Tvrtka je upisna u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080628819.
OIB tvrtke: 17784035353
VAT: HR17784035353
Poslovna Banka: Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb, Petrinjska 45, Zagreb, HR.
Transakcijski račun IBAN: HR9724840081104408496. SWIFT RZBHHR2X.
Zagrbačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, HR.
Transakcijski račun IBAN: HR2123600001102507521. SWIFT ZABAHR2X.
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u zagrebu Tt-15/26857-2.
Temeljni kapilal društva u iznosu 534.500,00 kuna uplaćen je u cijelosti.
Članovi društva: Ivan Krunić, Roman Krunić, Tomislav Krunić. Direktor društva: Roman Krunić