LJUBLJANA

BAUHAUS
 Industrijski coni Moste, BTC, Kajuhova ulica 45
Tel: +386 1 5873 810, +386 1 5466 810

Trgovsko središče Rudnik, Premrlova 1
Tel: +386 1 5873 810, +386 1 5466 810


MARIBOR

BAUHAUS
V Industrijski coni zraven centra Rutar, Tržačka cesta 69
Tel: +386 2 3209 210


Last update: March 24 2015