Download PDF


Magyarország

Novotrading Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.
Tel: + 36 1 248 0396
webshop@novotrading.hu


Univerzális szerszám sarokcsiszolókhoz.

Ufeldolgozás:

fa

műanyag

gumi

szintetikus gyanta

hungarocell

puha anyagok

Innovatív horvát termék, univerzális szerszám puha anyagok megmunkálására részecske leválasztással,mint pl a fa, műanyag, gumi stb, kézi rotációs sarokcsiszolóra szerelhető. A szerszám felszerelésével a rotációs sarokcsiszolóra könnyedén megminkálhatóak részecske eltávolítással puha anyagok mint pl.fa, műanyag, gumi és hasonlók. Szerkezeténél fogva, lehetősége van, nagyobb mennyiségű forgács eltávolítására mint pl. csiszolótárcsával vagy csiszolópaprírral. Egyszerű telepítése és használata nem igényel speciális szakmai ismereteket és készségeket.

Tehnikai állapota
Közismert szerszámoknak, amelyeket a sarokcsiszolóra lehet telepíteni,mint például a csiszolókorongok és csiszolópapír, vannak bizonyos hátrányai. Puha anyagok megmunkálásakor, mint pl. fa vagy műanyagcsiszoló korong illetve csiszolópapírnál, betelítésre kerül sor, illetve a forgács kitölti a csiszolókorong sarjai közötti teret, ami csökkenti a csiszolás hatását, növeli a szerszám és a a munkadarab súrlódást, ezáltal megnöveli a munkadarab felületének hőmérsékletét. A telített csiszolókorongok akadályozzák a további megmunkálást, bekövetkezik az un. felületi “égetés”. A munkadarab lágysága miatt a köszörű önélezővé tulajdonsága nem kerül előtérbe. Hasonló probléma merül fel a csiszolópariros szerszám használatakor is, ahol az említetteken kívül, szerkezeténél fogva viszonylag gyorsan következik be a szerszám kopása is.

Célja: “ROTÁCIÓS RÁSPOLY” – Bővíteni a puha anyagokat megmunkáló részecskeleválasztással működő szerszámok körét. Ez a szerszám lehetővé teszi a hatásosabb megmunkálást az egységnyi idő alatt leválasztott részecskék mennyiségi szempontjából a sarokcsiszoló ismert szerszámaihoz viszonyítva. A szerszám telepítését a sarokcsiszoló tengelyére, rászorítással történik eredeti rögzíőlemezzel és a köszörű anyacsavarával. A köszörű szerszámának rotációjával 1.500-11.000 ford./perc keletkezik az anyag vágásához szükséges kinematika

Előnyök
A “ROTÁCIÓS RÁSPOLY”-0,7 acéllemezből készült és termokémiailag feldolgozott. A részecskék leválasztását a szerszám munkalapján elhelyezkedő kiemelkedő sarjak végzik, amelyek egyben vágóélek is. Minden kiemelkedő sarj alatt van egy a leválasztott részecskék eltávolítására szolgáló nyílás, amely megakadályozza a szerszám munkafelületének feltöltődését és lehetővé teszi a folyamatos vágást.

Formák
A leválasztott részecske nagysága a szerszám munkafelületre gyakorolt nyomásától függ és a kiemelkedő sarjak nagyságával korlátozott. A “ROTÁCIÓS RÁSPOLY” munkafelületének alakja ívelt formájú, ezért alkalmas sík és ferde felületek, élek, sugarak és hasonlók megmunkálására.


AJÁNLAT


BIZONYÍTVÁNYOK


HASZNÁLATI  UTASÍTÁS

ROTÁCIÓS RÁSPOLY HASZNÁLATI UTASÍTÁS (PDF)

Před použitím rotační rašple je třeba provést následující:

Az innovatív ROTÁCIÓS RÁSPOLY használata előtt az alábbiakat szükséges megtenni: Olvassa el az utasításokat az elektromos sarokcsiszológép biztonságos működtetéséhez. Az elektromos szerszámok illetve a ROTÁCIÓS RÁSPOLY kezelési biztonsági előírásainak be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat.

 1. Ügyeljen az elektromos meghajtású szerszámok műszaki előírásaira (teljesítmény, maximális fordulatszám, elektromos biztonsági minőségi védjegy).
 2. Olvassa el a ROTÁCIÓS RÁSPOLY használati utasítását. Ne dobja el az utasítást. Amnennyiben valakinek kölcsön adja a ROTÁCIÓS RÁSPOLY, feltétlenül mellékelje a szerszámhoz járó használati utasítást is, hogy a szerszám használata előtt a felhasználó megismerkedhessen a biztonságos üzemeltetés feltételeivel.
 3. A ROTÁCIÓS RÁSPOLY puha anyagok megmunkálásának céljára szolgál (fa, műanyag, gumi, hungarocell, szintetikus gyanta). Fémmegmunkálásra nem alkalmas.
 4. A ROTÁCIÓS RÁSPOLY felszerelése a tengelyre:
 • A felszerelés megkezdése előtt ellenőrizze a ROTÁCIÓS RÁSPOLY hibátlanságát. Repedt, vagy bármilyen más módon deformálódott ROTÁCIÓS RÁSPOLY használata nem megengedett.
 • Ellenőrizze hogy az elektromos készülék nincs az áramforrásra kötve.
 • Helyezze a megfelelő szorító karimát az elektromos sarokcsiszoló tengelyére.
 • Helyezze a ROTÁCIÓS RÁSPOLYT a szorító karimára és állítsa be/központosítsa. Ügyeljen a megfelelő elhelyezésre tekintettel a ROTÁCIÓS RÁSPOLY ívelt felületére.
 • Megfelelő szerelőkarimával és megfelrelő csavarhúzóval szorítsa meg a ROTÁCIÓS RÁSPOLYT működtetési helyzetbe. Használjon kizárólag eredeti karimát és szerszámot.
 • Ellenőrizze a biztonsági burkolat rögzítését és szükség esetén szorítsa meg. Védőburkolat nélkül ne helyezze üzembe az elektromos szertszámot.
 • Kézileg ellenőrizze a ROTÁCIÓS RÁSPOLY szabad forgását.
 • Kapcsolja be az elektromos szerszámot és próbaüzemeltesse 30 másodpercig a megengedett maximális fordulatszámon. Jelentősebb rezgés vagy egyéb hiba felmerültével, azonnal kapcsolja ki az elektromos szerszámot és próbálja megállapítani a rezgés lehetséges okait.

ROTO RASP installation

Megjegyzés! Az Ön szerszámára megfelelően telepített ROTÁCIÓS RÁSPOLY nem garantálja annak biztonságos működését

FIGYELEM!
 • Ellenőrizze gyakran a Rotációs ráspoly kopottságát illetve vágósarjakat. A kopott vágósarjakkal való munka rendkívül veszélyes lehet. A Rotációs ráspoly illetve vágósarjak kopottsága repedését vagy törését eredményezheti. Különösen veszélyes lehet a többszörös áramütés vagy a kopott Rotációs ráspoly érintkezése fa dudorokkal vagy repedéssel.
 • Ha a Rotációs ráspoly működés közben idegen tárggyal kerül kapcsolatba a munkadarabon (szög, ék, fém, beton) ellenőrizze a Rotációs ráspoly hibátlanságát mielőtt folytatná a működtetését.
 • Ne használja védőburkolat nélkül a sarokcsiszolót!
Munkahelyi biztonság
 • A munkálatokat a ROTÁCIÓS RÁSPOLLYAL a szabadban végezze. A felület  amelyen dolgozik legyen sík talaj, akadályok nélkül amelyek megakadályozhatnák a munka közbeni  szabad  mozgást. A munkaterület legyen megfelelően  megilágítva.
 • Kerülje a munkálatokat gyúlékony folyadékok, gázok és porok közelében.
 • Rögzítse a munkadarabot a megmunkálás  helyére.
 • A megmunkálás előtt távolítsa el a munkadarabból a fém tárgyakat (szögek, csavarok,
  ékek stb.)
 • Minden zavaró körülmény a szerszám feletti uralom elvesztését eredményezheti. A ROTÁCIÓS RÁSPOLYT   alkalmazás  közben tartsa  távol gyermekektől, idegenektől és állatoktól. A levált  szemcsék elszállhatnak és sérülést okozhatnak a közvetlen munkaterületen kívül is.
 • Feltétlenül  viseljen  védőszemüveget. Alkalmazzon  más védőrszert is, a megmunkálandó    anyag, a villamos meghajtású  elektromos kézi szerszám típusától, a munkahely és a megmunkálás időtartamától függően. Egyéb egyéni védelem: védőkesztyű, porvédő maszk, fülvédő és csúszásmentes cipő.
 • Amennyiben  adott a lehetőség a levállott szemcsék felfogására  szolgáló elszívószerkezet felszereléséhez, győződjön meg róla, hogy megfelelően van e felszerelve az elektromos szerszámra.
 • Öltsön megfelelő ruházatot. A szűk ruházat, hosszú haj vagy ékszer a forgó alkatrészbe kerülhet és súlyos  sérülést okozhat.
 • Ne becsülje túl képességeit. Álljon biztonságos és stabil helyzetbe, és tartsa egyensúlyban  a testét.
 • Kizárólag a szigetelt nyelénél tartsa az elektromos  készüléket. Előre nem látható nehézségek  károsíthatják vagy elvághatják a hálózati kábelt.
 • Ne terhelje túl az elektromos szerszámot vagy a ROTÁCIÓS RÁSPOLYT.ROTÁCIÓS RÁSPOLY nyomása a munkadarabra  nem befolyásolja a teljesítményt, csak feleslegesen növeli a ROTÁCIÓS RÁSPOLY üzemi hőmérsékletét  és a villamos sarokcsiszoló megterhelését. Kényszerhűtés bármilyen folyadékkal vagy olajjal szigorúan tilos.
 • Ne használja a ROTÁCIÓS RÁSPOLYT  ha fáradt, ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt van.
 • Ne használjon kopott vagy sérült ROTÁCIÓS RÁSPOLYT. A vágósarjak élezése tilos.
 • Ne tegye le az elektromos szerszámot, mielőtt a ROTÁCIÓS RÁSPOLY megállna. A szerszám forgó részeit soha sem próbálja leállítani  oldalirányú erő segítségével.
 • Használat után a ROTÁCIÓS RÁSPOLY forró lehet. Ne nyúlj hozzá, amíg kihűl.
 • ROTÁCIÓS RÁSPOLY használata  csak elektromos szerszámokra képezett személyeknek  engedélyezett és azok számára akik tisztában vannak a forgó köszörű használatból  származó  összes pontenciális kockázattal és az erre vonatkozó védelemmel. A ROTÁCIÓS RÁSPOLY használata megengedett képzett személyek  felügyelete alatt más személyeknek számára is a szerszámon való képzés céljából, amennyiben valamennyi óvintézkedést megismerték.  ROTÁCIÓS RÁSPOLY  használata  mozgássérült személyeknek  (a testi vagy szellemi betegség bármilyen formájában) nem megengedett, felelős személy felügyelete nélkül.
ROTÁCIÓS RÁSPOLY karbantartása
 • A ROTÁCIÓS RÁSPOLYT  tárolja  száraz  helyen.
 • Győződjön meg róla, hogy a vágóélek nem érintkeznek  fém felülettel.
 • Ne helyezzen semmilyen tárgyat a ROTÁCIÓS RÁSPOLYRE. Deformálódott  ROTÁCIÓS RÁSPOLYT  nem szabad használni.
ROTÁCIÓS RÁSPOLY ártalmatlanítása
 • A ROTÁCIÓS RÁSPOLY acélból, polipropilén  peremmel készült, amelyek a különválasztást követően  teljes mértékben újrahasznosíthatóak. Háztartási hulladékkal együtt  nem engedélyezettazártalmatlanítása. A helyi előírásoknak megfelelően az ilyen hulladék lerakására  az újrahasznosítási udvarokon van lehetőség vagy speciális jelzéssel ellátott fémhulladék gyűjtő tartályokban.

EN 12413, EN 847-1
Industri design nr. 000927900-001