Download PDF


Prodajna v Sloveniji:

BAUHAUS trgovsko podjetje d.o.o.  Industrijski coni Moste, BTC, Ljubljana, Kajuhova ulica 45, 1000 Ljubljana
Tel: +386 1 58 73 810, +386 1 54 66 810

BAUHAUS trgovsko podjetje d.o.o.  Trgovsko središče Rudnik, Ljubljana, Premrlova 1
Tel: +386 1 58 73 810, +386 1 54 66 810

BAUHAUS trgovsko podjetje d.o.o.  V Industrijski coni zraven centra Rutar, Tržačka cesta 69, 2000 Maribor
Tel: +386 2 320 92 10


Inovativen hrvaški izdelek, univerzalno orodje za obdelavo mehkih materialov kot so: les, plastika, guma in podobno, in sicer z namestitvijo na ročni rotacijski kotni brusilnik.

Z namestitvijo tega orodja na kotni brusilnik je mogoče enostavno obdelovati mehke materiale kot so: les, plastika, guma… Zaradi njegove zgradbe je mogoče odstraniti več materiala kot je to mogoče z brusno ploščo ali brusnim papirjem. Enostavna namestitev in uporaba ne zahtevata posebnih strokovnih znanj in spretnosti.

TEHNIKA
Poznano orodje, brusne plošče ali brusni papir, ki se jih namešča na kotni brusilnik imajo določene pomanjkljivosti. Pri obdelavi mehkih materialov kot sta les in plastika prihaja na brusni plošči in brusnem papirju do zapolnjevanja oziroma odbrušeni delci zapolnijo prostor med rezalnimi zrni, kar zmanjšuje učinek brušenja, povečuje trenje med orodjem in obdelovalnim delom, s tem pa tudi temperatura obdelovalne plošče. Tako zapolnjena brusna plošča ne omogoča nadaljnje obdelave, prihaja pa tudi do njenega vžiganja. Zaradi mehkosti materiala lastnosti samo ostritve pri brusni plošči ne pride do izraza. Podobna težava se pojavlja tudi pri uporabi orodja z brusnim papirjem, kjer se, poleg navedenega, pojavlja tudi relativno hitra izraba orodja zaradi njegove zgradbe kot takšne.

CILJ
Roto rašple je razširiti ponudbo orodij za obdelavo mehkih materialov z odbrušenimi delci. S tem orodjem je mogoča obdelava z večjim učinkom. V istem času je mogoče odstraniti več delcev v primerjavi z drugim že znanim orodjem za kotni brusilnik. Orodje se namesti z zategovanjem na originalno ploščo vretena s pomočjo zatezne matice. Z rotacijo orodja na brusilniku v razponu od 1.500 do 10.000 obratov na minuto nastaja kinematika potrebna za rezanje materialov.

PREDNOSTI
Roto rašpla je izdelana iz jeklene pločevine debeline 0,7 mm in je termokemijsko obdelana. Obdelovanje površine poteka z rezili na delovni površini orodja. Pod vsakim rezilom je odprtina za odstranjevanje delcev, ki preprečuje zapolnitev delovne površine orodja in omogoča nepretrgano rezanje rezila.

OBLIKE
Velikost odstruženih delcev je odvisna od pritiska orodja na obdelovalno površino in je omejena z velikostjo rezil. Roto rašpla ima zaobljeno delovno površino in je tako primerna za obdelavo vseh ravnih in neravnih površin, robov, krivin in podobno.

Pred uporabo obvezno preberite navodila za uporabo!


OBLIKE


POTRDILA


NAVODILA ZA UPORABO

Prenos navodil v PDF formatu

Pred uporabo inovativne ROTO Rašple je potrebno storiti naslednje :

Preberite navodila za varno delo z električno kotno brusilko . Neupoštevanje varnostnih navodil za uporabljanje električne naprave in navodila za uporabo Roto Rašple lahko povzročijo električni udar, požar ali težko poškodbo.

 1.  Bodite pozorni na tehnične specifikacije pogonskega dela električnega orodja ( moč, maksimalno število obratov, oznako stopnje električne varnosti).
 2.  Preberite navodila za delo z ROTO Rašplo. Ne odvrzite jih. V primeru, da roto Rašplo nekomu posodite, mu poleg orodja obvezno predajte tudi navodila za uporabo, da se lahko pred uporabo seznani z navodili za varno uporabo.
 3. ROTO Rašpla je namenjena za obdelavo mehkih materialov (lesa, plastike, gume, stiropora, umetne smole ) in ni namenjena obdelavi kovine.
 4. Montaža Roto Rašple na kotno brusilko (slika 1):
 • Preverite izpravnost ROTO Rašple pred montažo. Pokvarjeno ali kako drugače poškodovano Roto Rašplo ni dovoljeno uporabiti.
 • Preverite, da električni aparat ni vključen v električno omrežje.
 • Postavite ustrezno vpenjalno prirobnico na vreteno električne kotne brusilke.
 • Položite ROTO Rašplo na vpenjalno prirobnico in jo centrirajte. Bodite pozorni na pravilno namestitev glede na zakrivljenost površine ROTO Rašple.
 • S pravilno montažo in z ustreznim orodjem pritrdite Roto Rašplo v položaj za delo. Uporabljajte izključno originalne prirobnice in orodje za pritrditev.
 • Preverite pritrditev varnostnega ščitnika in ga po potrebi dodatno pritrdite. Ne zaženite električnega orodja brez nameščenih zaščitnih delov.
 • Z roko preverite če se ROTO Rašpla lahko prosto vrti.
 • Vključite električno orodje in izvršite poskusno delo v dolžini 30 sekund z maksimalno dovoljenim številom obratov. V primeru večjih vibracij ali drugih nepravilnosti, električno orodje  takoj izključiti in poiskati  vzroke vibracij.

 

ROTO RASP installation

Opomba! Pravilna pritrditev Roto Rašple na vaše električno orodje ne jamči za njeno varno uporabo.

Priporočene hitrosti obdelave za ”Roto Rašplo”:
lesa: n=7500-8500 min-1

umetne smole: n=5000-6000 min-1

gume, plastike: n=6000-6500 min-1

Največja hitrost: nmax=11000 min-1

POZOR! Ni za kovine!
Previdnost na delovnem mestu
 • Material obdelujte z ROTO Rašplo  na odprtem. Podlaga naj bo ravna in stabilna, brez preprek, ki onemogočajo prosto gibanje okoli delovnega mesta.
 • Delovno mesto naj bo dovolj osvetljeno.
 • Izogibajte se dela v bližini vnetljivih tekočin, plinov oziroma prašnih materialov
 • Predmet, ki ga obdelujete fiksirajte v položaj za obdelavo
 • Pred pričetkom obdelave odstranite vse kovinske predmete iz predmeta katerega obdelujete(vijake,kline,žeblje in podobno)
 • Preusmeritev pozornosti z dela lahko povzroči  izgubo  kontrole nad napravo. Preprečite otrokom, drugim osebam in živalim dostop do delovnega mesta med delovanjem brusilne naprave.
 • Ločeni delci lahko odletijo in povzročijo poškodbe tudi izven neposredne bližine delovnega mesta
 • Obvezno uporabljajte zaščitna očala. Uporabljajte tudi druga zaščitna sredstva, odvisno od vrste materiala katerega obdelujete,vrste električnega orodja katerega koristite, lokacije delovnega mesta in trajanja dela. Ostala zaščitna oprema so zaščitne rokavice, zaščitna maska, ščitniki za ušesa ter zaščitni nedrseči čevlji.
 • V primeru, da montirate naprave za sesanje in lovljenje ločenih delcev, preverite, če so pravilno nameščene na električno orodje
 • Primerno se oblecite za delo. Široka obleka, dolgi lasje ali nakit so lahko ujeti v vrtilni del stroja in lahko povzročijo težke poškodbe
 • Ne precenjujte svojih sposobnosti. Zavzemite varen in stabilen položaj in vzdržujte ravnotežje telesa.
 • Električno napravo držite samo na izoliranih mestih. Zaradi nepričakovanega dogodka lahko pride do škode ali pretrganja napajalnega kabla.
 • Ne obremenjujte  pogonskih električnih aparatov, niti same ROTO Rašple.
 • S pritiskanjem Roto Rašple na material katerega obdelujemo ne povečamo učinka obdelave ampak  po nepotrebnem povečujemo delovno temperaturo in dodatno obremenjujemo kotno brusilko. Kakršnokoli hlajenje na silo s tekočinami ali oljem je prepovedano.
 • Ne uporabljajte Roto Rašple, če ste utrujeni ali ste pod vplivom opojnih sredstev, alkohola ali zdravil.
 • Ne uporabljajte poškodovane in izrabljene Roto Rašple. Dodatno ostrenje rezil ni dovoljeno
 • Ne odlagajte orodja pred zaustavitvijo Roto Rašple. Vrtečih delcev nikoli ne zaustavljajte z bočno silo.
 • Po uporabi je lahko Roto Rašpla vroča. Ne dotikajte se je dokler se ne ohladi.
 • Delo z Roto Rašplo je dovoljeno samo osebam, ki so usposobljene za delo z električnimi aparati in ki so seznanjene z vsemi potencialnimi nevarnostmi povezanimi z uporabo vrtečih brusnih plošč, ter s stopnjo zaščite pred njimi.
 • Delo z Roto Rašplo je dovoljeno tudi osebam, ki so pod nadzorom usposobljenih oseb z namenom usposabljanja za delo pod pogojem poznavanja vseh varnostnih predpismv.
 • Delo z Roto Rašplo s strani hendikepiranih kseb ( v kakršnem koli smislu telesnih pomanjkljivosti ali psihičnih težav) ni dovoljeno brez nadzora odgovorne osebe.
Vzdrževanje oto Rašple
 • Roto Rašplo shranite v suhem prostoru
 • Pazite, da ostri deli nisk v kontaktu z kovinsko pgvršilo
 • Ne odlagajte nobenih predmetov na Roto Rašplo. Poškodovano Rašplo ni dkvoljeno uporabljati

 

Roto Rašpla je izdelana iz jekla in poliprorašplenske prirobnice ki se po ločitvi lahko v popolnosti reciklira. Ni dovoljeno odlaganje skupaj z gospodinjskimi odpadki temveč se v rkladu z lokalnima predpisi odlaga na osebej določena smetiš, a oziroma v posebej označene posode za odlaganje kovin.

Industrijski dizajn št. 000927900-001

Termokemična obdelava: nitrirano