Bruksanvisning  (PDF)


Importör: Scandinavian Impex Trading Kalendervägen 20, 415 11 Göteborg-Sweden


ROTO SLIP – universel verktyg för vinkelslip

För bearbetning av:

trä

plast

gummi

mjuka material

aluminium

koppar

tenn

Innovativ kroatisk artikel, universell verktyg för bearbetning och borttagning av ytan på mjuka material som trä, plast, gummi, mjuka metall o dyl, som monteras på vinkelslip.

Genom att man monterar verktyget på vinkelslip kan man enkelt bearbeta ytan på mjuka material. På grund av dess konstruktion kan man ta bort större del av ytan, en som man kan med vanlig sandpappers slipskivan eller med sandpapper. Det krävs inte några specialkunskaper.

Tekniken idag
Dom kända verktyg idag är sandpappers slipskivan och sandpapper som har vissa brister. När man bearbetar med slipskivan eller med sandpapper fylls dom ganska fort med partiklar som minskar dess effekt, ökar friktion och höjer temperaturen på det behandlade ytan.

Mål ..med “ROTO SLIP” är att bredda spektrum för bearbetning av mjuka material. Det här verkryget mojliggör effektivare bearbetning av ytan i förhållande till dom kända verktyg. Monteringen är enkel genom att fästa ROTO SLIP på vinkelslips axel. Man använder vinkelslips hastighets regulator mellan 1500 till 10000 varv beroende på vilket material man bearbetar.

Fördelar
“ROTO SLIP” är tillverkad i stål plåt 0,7 m/m och termisk bearbetad. Ytan på materialet bearbetas med revor på Rotoslips arbetsyta, och under varje reva finns en öppning för partiklar som gör att arbetsytan inte fylls.

Form
TTill sin yta är Rotoslip rundad vilket gör det enkelt att bearbeta raka och vinklade ytor, bearbeta kanter samt rundade ytor. Storleken på borttaget yta beror på hur hort man trycker, samt på eggets storlek

Professionell kvalite.

 


FORMER


CERTIFIKAT

Testad efter utvalda punkter i normer (HRN) EN 12413:2008,  EN 847-1:2008
Industri design: nr: 000927900-001


BRUKSANVISNING

Innan användning av innovativ ROTO SLIP är det nödvändigt att göra följande. Läs bruksanvisning för säker hantering med vinkel slip. Felaktig hantering av ROTO SLIP kan orsaka el fel, brand eller svår skada.

 1. Lägg märke till teknisk specifikation av vinkel slip (kraft, maximal varvtal och beteckning av säkerhetsklass.
 2. Läs igenom bruksanvisningen. Släng den inte. Om du lånar ut ROTO SLIP skall bruksanvisningen följa med så att den som lånar kan läsa om säker hantering med ROTO SLIP
 3. ROTO SLIP är avsed för bearbetning av mjuka material som (trä, plast, gummi, polystyren o dyl) Den kan också bearbeta mjuka metall så som aluminium, koppar, tenn o dyl. men inte järn och stål.
 4. Montering avROTO SLIP på vinkel slip:
  • Kolla om ROTO SLIP är hel innan montering. Sprucken eller på något sätt deformerad ROTO SLIP är inte tillåtet att använda.
  • Kolla att vinkelslip inte är ansluten till el kontakt.
  • Sätt motsvarande bricka på vinkelslips axel.
  • Sätt ROTO SLIP på brickan och centrera.
  • Sätt motsvarande bricka ovanför ROTO SLIP och fäst med nyckel. Använd endast original delar för infästning
  • Kolla att skyddskåpan sitter ordentligt fast. Använd inte vinkelslip utan skyddskåpa.
  • Kolla med handen att ROTO SLIP roterar fritt.
  • Starta vinkelslip och gör en provslippning i ca 30 sek. med maximal varvtal. I fall att det uppstår större vibrationer eller andra felaktigheter,stäng av maskinen och kolla möjliga orsaker.

 

ROTO RASP installation

OBSERVERA!
Säkerhet på arbetsplatsen
 • Bearbeta material med ROTO SLIP på en öppen plats. Underlaget bör vara plan utan hinder, för att fritt kunna röra sig på arbetsplatsen. Arbetsplarsen bör vara tillräckligt belyst.
 • Undvik arbete i närheten av lättantända vätskor, gaser och brännbara material.
 • Föremålet som skall bearbetas skall vara fixerad i bearbettnings läge.
 • Ta bort metall delar från föremålet (så som spik, skruv, kil o dyl.) innan du börjar bearbeta.
 • Att lämna arbete undan din kontroll kan resultera att du förlorar kontroll över redskapet. Barn, djur och andra personer får inte vara i närheten under arbete. Borttagna föremål kan flyga utanför arbetsområde och orsaka skador.
 • Använd obligatorisk skydds glasögon. Använd även andra skydd beroende på vilken material du bearbetar, vilken el verktyg du använder, platsen där du arbetar, samt tiden som du behöver för bearbetning. Andra personliga skydd är skydds handskar, skydds mask, hörsel skydd, samt halkfria skor. Om du på din vinkel slip kan montera sugredskap, kolla om den är riktigt monterad.
 • Kläderna skall vara anpassade till arbete du utför. Fladdrande kläder, långt hår och smycken kan fastna i roterande delar och förorsaka allvarliga skador. Missberäkna inte dina färdigheter. Ha en stabil arbetsställning och håll balansen.
 • Vinkel slip håller du bara i dom isolerade delar. I en oförutsett situation kan el kabel   skadas eller kapas.
 • Belasta inte för mycket varken vinkel slip eller ROTO SLIP. Genom att trycka ROTO SLIP mot material uppnår du inte bättre resultat, utan du bara onödigt belastar vinkel slip, samt onödigt fort sliter ROTO SLIP. Det är förbjudet att kyla ROTO SLIP med olika vätskor eller oljor.
 • Använd inte ROTO SLIP om du är trött eller om du är påverkad av medicin eller alkohol.
 • Använd inte sliten eller skadad ROTO SLIP. Att försöka slipa slöa tänder på ROTO SLIP är förbjudet.
 • Under bearbetning använd hela ROTO SLIP-s yta för jämnare slitage.
 • Lämna inte ifrån dig vinkel slip innan den har stannat, och försök aldrig att stoppa den från sidan.
 • Efter användning kan ROTO SLIP bli varm. Rör den inte innan den kalnar.
 • Arbete med ROTO SLIP är tillåten  för personer som kan hantera roterande el redskap, och som är medvetna om dom potentiella faror som en roterande  arbetsredskap kan medföra och som vet vilken skyddsredskap man skall använda. Den är också tillåten för personer som är under uppsikt av kunniga personer för att lära sig rätt användning. Arbete med ROTO SLIP är inte tillåten för personer med olika handikap om dom inte är under uppsikt av ansvarig person.
Förvaring av ROTO SLIP
 • ROTO SLIP skall förvaras i torrt utrymme..
 • ROTO SLIP-s yta får inte vara i kontakt med metall ytan.
 • Några föremåll får inte vara på ROTO SLIPEN. Deformerad ROTO SLIP får inte användas.
Sortering av ROTO SLIP
 • ROTO SLIP är tillverkad av stål plåt och infästning av polipropilen som kan återanvändas.
 • Det är inte tillåtet att kasta den tillsammans med hushålls avfall utan i speciella kontainers avseda för metall avfall.
OBS!

Inte för järn och stål

Testad efter utvalda punkter i normer: EN 12413, EN 847-1

Max varvtal/min: 11.000
Material:stål DC 01
Termokemisk bearbetad: Nitrerad

Industri design nr. 000927900-001