Preuzimanje letka u PDF formatu


Prodajni predstavnik za Srbiju: ROTO LINE d.o.o.
Kružna 18, 21000 Novi Sad Tel: +381 21 632 0941, Mob: +381 69 708 411
info@roto-line.com


ROTO TURPIJA je univerzalni alat za kutne brusilice namijenjen za obradu drveta, plastike, guma, umjetnih smola i ostalih “mekih” materijala, pa i za obradu bakra i aluminija.

Zbog njegove konstrukcije, moguće je odstranjivati veći volumen materijala u odnosu na brusne ploče ili brusni papir, a vijek trajanja je i nekoliko desetaka puta dulji od npr. ploče sa lamelarnim brusnim papirima. Dakle postiže se veća brzina rada uz manju potrošnju alata!

Jednostavnost ugradnje i uporaba ne zahtijeva posebna stručna znanja i vještine.
Poznati alati koji se ugrađuju na kutnu brusilicu kao što su brusna ploča ili brusni papir sadrže određene nedostatke. Prilikom obrade mekih materijala kao što su drvo ili plastika s brusnom pločom ili brusnim papirom, dolazi do njihovog zapunjavanja, odnosno strugotina popuni prostor između reznih zrnaca što umanjuje učinak brušenja, povećava se trenje između alata i obratka, a time se povećava temperatura na obrađivanoj plohi. S ovako zapunjenom brusnom pločom ili papirom onemogućena je daljnja obrada i dolazi do “spaljivanja” površine te svojstvo samooštrenja brusne ploče ne dolazi do izražaja.
Sličan problem se javlja i kod primjene alata s brusnim papirom, gdje se pored navedenog javlja i relativno brzo trošenje brusnog papira zbog njegove konstrukcije kao takve.

ROTO TURPIJOM omogućuje se obrada s većim učinkom u smislu količine odvojene čestice u jedinici vremena u odnosu na poznate alate za kutnu brusilicu. Montaža alata na kutnu brusilicu vrši se stezanjem za njenu osovinu preko originalne stezne pločice i matice od brusilice. Rotacijom alata na brusilici u rasponu od 1.500 do 11.000 okr./min ostvaruje se kinematika potrebna za rezanje materijala. Rotaciona perforirana turpija “Rašpa” izrađena je od čeličnog lima debljine 0,7 mm i termokemijski je obrađena.

Prije korištenja ROTO Turpije obavezno pročitati upute za upotrebu!


FORME


CERTIFIKATI

Proizvod ROTO TURPIJA je ispitan u MPA institutu u Hannoveru i u Zavodu za ispitivanje kvalitete u Zagrebu prema važećim normama, prijavljen je Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo i posjeduje certifikat za industrijski dizajn i ISO 9001.


UPUTE ZA UPOTREBU

Preuzimanje uputa u PDF formatu

Pre upotrebe inovativne ROTO TURPIJE potrebno je učiniti sledeće:
pročitati uputstvo za siguran rad el. ugaonim brusilicama. Nepoštovanje sigurnosnih uputstava za rukovanje el. alatom i uputstava za korišćenje ROTO TURPIJE može uzrokovati strujni udar, požar ili tešku povredu.

 • Obratite pažnju na tehničke specifikacije pogonskog el.alata (snaga, maksimalni broj obrtaja i oznaku klase električke sigurnosti).
 • Pročitajte uputstvo za rad ROTO TURPIJOM. Ne bacajte ih. Ukoliko ROTO TURPIJU nekom pozajmljujete, obavezno mu uz alat predajte i ova uputstva da se pre upotrebe upozna s uslovima za rukovanje na siguran način.
 • ROTO TURPIJA je namenjena za obradu mekih materijala (drvo, plastika, guma, stiropor, veštačke smole). Nije namenjena za obradu metala.
 • Montaža ROTO TURPIJE na vreteno (slika 1):
 • Proverite ispravnost ROTO TURPIJE pre montaže. Napuklu ili na bilo koji drugi način deformisanu ROTO TURPIJU nije dozvoljeno koristiti.
 •  Proverite da el.aparat nije uključen na napojnu mrežu
 • Stavite odgovarajuću steznu prirubnicu na vreteno el. ugaone brusilice.
 • Položite ROTO TURPIJU na steznu prirubnicu i centrirajte je. Obratite pažnju na ispravno pozicioniranje s obzirom na zakrivljenu površinu ROTO TURPIJE.
 • Odgovarajućom montažnom prirubnicom i odgovarajućim ključem stegnite ROTO TURPIJU u poziciju za rad. Koristite isključivo originalne prirubnice i alat za stezanje.
 • Proverite učvršćenje sigurnosnosnog štitnika i po potrebi ga dodatno stegnite. Ne pokrećite el. alat bez zaštitnih delova.
 • Rukom proverite slobodnu rotaciju ROTO TURPIJE.
 • Uključite el. alat i izvršite probni rad u trajanju 30 sekundi s maksimalno dozvoljenim brojem okretaja. U slučaju pojave većih vibracija ili drugih neispravnosti, el. alat odmah isključiti i pronaći moguće uzroke vibracija.

 

ROTO RASP installation

Napomena! Ispravno pričvršćenje ROTO TURPIJE na Vaš električni alat ne garantuje njegovu sigurnu primenu.

Preporučeni br. obrtaja:
drvo: n=7500-8500 min-1

umetne smole: n=5000-6000 min-1

gume, plastike: n=6000-6500 min-1

Maksimalni broj obrtaja: nmax=11000 min-1

Sigurnost na radnom mestu
 • Obradu materijala ROTO TURPIJOM radite na otvorenom. Podloga neka bude ravna površina, bez prepreka koje onemogućavaju slobodno kretanje oko radnog mesta. Radno mesto treba biti dovoljno osvetljeno.
 • Izbegavajte rad u blizini zapaljivih tečnosti, plinova ili praškastih materijala.
 • Predmet koji obrađujete fiksirajte u položaju za obradu.
 • Odstranite metalne predmete iz predmeta koji obrađujete, (ekseri, šrafovi, klinovi i slično) pre početka obrade.
 • Skretanje pažnje sa posla može uzrokovati gubitak kontrole nad uređajem. Sprečite pristup dece, ostalih osoba i životinja u blizin radnog mesta tokom obrade materijala ROTO TURPIJOM. Skinute čestice mogu odleteti i uzrokovati povrede i van radnog područja.
 • Obavezno koristite zaštitne naočare. Primenite i ostala zaštitna sredstva zavisno o vrsti materijala koji obrađujete, vrsti pogonskog el. alata koji koristite, lokacije radnog mesta i vremenskog trajanja obrade . Ostala sredstva lične zaštite su; zaštitne rukavice, zaštitna maska, štitnici za sluh i sigurnosne protivklizne cipele.
 • Ako se mogu montirati alati za usisavanje i hvatanje skinutih čestica, proverite da li su ispravno montirane na el. alat.
 • Prikladno se obucite za rad. Široka odeća, duga kosa ili nakit mogu biti zahvaćeni rotirajućim delovima alata i uzrokovati teške povrede.
 • Ne precenjujte svoje sposobnosti. Zauzmite siguran i stabilan položaj i održavajte ravnotežu tela.
 • El. uređaj držite samo za izolovane ručke. Zbog nepredviđene situacije može doći do oštećenja ili presecanja napojnog kabla.
 • Ne opterećujte pogonski el. aparat ni ROTO TURPIJU. Pritiskanjem ROTO TURPIJE na materijal koji obrađujemo ne utičemo na radni učinak već nepotrebno povećavamo radnu temperaturu ROTO TURPIJE i opterećenje el. ugaone brusilice. Forsirano hlađenje bilo kakvim tećnostima ili uljima je zabranjeno.
 • Ne koristite ROTO TURPIJU ako ste umorni, ako ste pod uticajem opojnih sredstava, alkohola ili lekova.
 • Ne koristite istrošenu ili oštećenu ROTO TURPIJU. Naknadno oštrenje reznih izdanaka je zabranjeno.
 • Ne odlažite el. alat pre nego se ROTO TURPIJA zaustavila. Rotiranje delova alata nikad ne zaustavljajte primenom bočne sile.
 • Nakon upotrebe ROTO TURPIJA može biti vruća. Ne dirajte je dok se ne ohladi.
 • Rad s ROTO TURPIJOM je dozvoljen osobama koje su osposobljene za rad s električnim alatom i koje su upoznate sa svim potencijalnim opasnostima vezanim uz primenu rotacionih brusnih ploča te s merama zaštite od istih. Rad sa ROTO TURPIJOM je dozvoljen i osobama koje su pod nadzorom osposobljenih osoba u svrhu osposobljavanja za rad s istom uz preduslov upoznavanja sa svim merama predostrožnosti. Rukovanje ROTO TURPIJOM od strane hendikepiranih osoba (u bilo kojem smislu telesnog nedostatka ili psihičkog poremećaja) nije dozvoljen bez nadzora odgovorne osobe.
Održavanje ROTO TURPIJE
 • ROTO TURPIJU čuvajte u suvom prostoru.
 • Pazite da oštrice nisu u kontaktu s metalnom površinom.
 • Ne odlažite nikakve predmete na ROTO TURPIJU. Deformisanu ROTO TURPIJU nije dozvoljeno upotrebljavati.
Zbrinjavanje ROTO TURPIJE
 • ROTO TURPIJA je izrađena od čeličnog lima i polipropilenske prirubnice koji se u potpunosti nakon razdvajanja mogu reciklirati. Nije dozvoljeno odlaganje zajedno s kućnim otpadom već se u skladu s lokalnim propisima odlaže u recilklažna dvorišta ili posebno označene kontejnere za odlaganje metala

– Materijal: Čelik DC 01

– Termohemijska obrada: nitrirano

– Pažnja: nije za metal