Handleiding – ROTO VIJL (PDF)


Voor gebruik van de ROTO VIJL is het nodig de volgende stappen te ondernemen:
Lees de aanwijzingen voor veilig gebruik van elektrische slijptollen. Het niet nakomen van de veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van een elektrisch apparaat en aanwijzingen voor het gebruik van de ROTO VIJL kan een stroomstoot, brand of ernstige verwonding tot gevolg hebben.

 1. Let op de technische specificaties betreffende de aandrijving van elektrische apparaten (vermogen, maximaal aantal omwentelingen en klasse aanduiding betreffende elektrische veiligheid).
 2. Lees de gebruiksaanwijzing voor de ROTO VIJL. Gooi ze niet weg. Wanneer u de ROTO VIJL aan iemand uitleent, geef samen met het gereedschap deze gebruiksaanwijzing zodat diegene voor gebruik zich bekend kan maken met de voorwaarden voor het gebruik van het apparaat op een veilige manier.
 3. De ROTO VIJL is bedoeld voor de bewerking van zachte materialen (hout, plastic, rubber, piepschuim, kunsthars). De ROTO VIJL is niet bedoeld voor bewerking van metaal of materialen van beton.
 4. Een beschadigde ROTO VIJL mag niet gebruikt worden wegens het gevaar van scherven die binnen het werkgebied schade kunnen toebrengen aan personen, dieren of eigendommen.
 5. Voor een gelijkmatig gebruik van de snijbladen gebruik de hele werkoppervlakte.
 6. De ROTO VIJL is niet geschikt voor snijden.
 7. Gebruik geen versleten of beschadigde ROTO VIJL.
 8. U bereikt een economischer gebruik en minder slijtage van de ROTO VIJL door het aantal omwentelingen te reguleren zoals is aangegeven in tabel 1.
 9. Tijdens gebruik mag de ROTO VIJL niet op de oppervlakte van het object gedrukt worden want daardoor worden het verbruik en temperatuur van de werkoppervlakte verhoogd, het apparaat wordt blootgesteld aan onnodige intensieve inspanning en het effect van het schuren wordt veranderd. Het is genoeg om het werkoppervlak (de voorzijde met uitsteeksels) tegen het object te houden zonder extra druk.
 10. Montage van de ROTO VIJL op de spil:
  • Controleer de correctheid van de ROTO VIJL voor de montage. Een gebarsten of anderszins vervormde ROTO VIJL mag niet gebruikt worden.
  • Controleer of het elektrische apparaat niet aangesloten is op het elektriciteitsnet
  • Plaats de correcte spanmoer op de spil van de elektrische slijptol.
  • Plaats de ROTO VIJL op de spanmoer en centreer de ROTO VIJL. Pas op dat alles goed gepositioneerd is vanwege de oneffen oppervlakte van de ROTO VIJL.
  • Draai de ROTO VIJL vast in de werkpositie door correcte montage van de spanmoer met de correcte sleutel. Gebruik enkel originele spanmoeren en sleutels voor het vastdraaien.
  • Controleer of de veiligheidsbescherming goed vast zit en draai vaster indien nodig. Gebruik het elektrische apparaat niet zonder beschermende delen.
  • Controleer met de hand of de ROTO VIJL vrij kan draaien.
  • Sluit het elektrische apparaat aan op het elektriciteitsnetwerk en probeer het apparaat dertig seconden met het maximale toegestane aantal omwentelingen. In het geval dat grote vibraties of andere storingen optreden schakel het elektrische apparaat meteen uit en zoek naar eventuele oorzaken van de vibraties.

 

ROTO RASP installation

Opmerking! Correcte montage van de ROTO VIJL op uw elektrische apparaat is geen garantie voor veilig gebruik.

WAARSCHUWING!

Veiligheid op de werkplek

 • Behandel materialen met de ROTO VIJL in de open lucht. De ondergrond moet een vlakke oppervlakte zijn, zonder hindernissen die vrije beweging rond de werkplek in de weg staan. De werkplek moet voldoende verlicht zijn.
 • Voorkom werken in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of poederstoffen.
 • Fixeer het object dat behandeld moet worden in de positie voor bewerking.
 • Verwijder metalen voorwerpen (spijkers, schroeven, en dergelijke) uit het object dat bewerkt moet worden voor het begin van de bewerking. Verwijder ook beton, steen of enige andere voorwerpen van het object.
 • Afleiding van het werk kan resulteren in het verlies van controle over het apparaat. Voorkom toegang van kinderen, andere personen en dieren tot de werkplek tijdens de bewerking van materiaal met de ROTO VIJL. Afgescheiden deeltjes kunnen wegspringen en schade toebrengen ook buiten het directe werkgebied.
 • Gebruik van een veiligheidsbril is verplicht. Maak gebruik van andere veiligheidsuitrusting afhankelijk van het soort materiaal dat u bewerkt, soort aandrijving van het elektrische apparaat, de locatie van de werkplek en de tijdsduur van de bewerking. Andere veiligheidsuitrustingen zijn onder andere: veiligheidshandschoenen, een beschermend masker, oorbeschermers en veiligheidsschoenen.
 • In het geval dat afzuigsystemen voor afgescheiden deeltjes aangesloten kunnen worden controleer of die correct zijn aangesloten op het elektrische apparaat.
 • Draag gepaste werkkleding. Wijde kleding, lang haar en juwelen kunnen verstrikt raken in de roterende delen van het apparaat en kunnen zware verwondingen als gevolg hebben. Het wordt aanbevolen om beschermende kleding te dragen of een werkschort die dichtgeknoopt moet zijn.
 • Overschat uw capaciteiten niet. Neem een veilige en stabiele positie in en houdt uw lichaam in evenwicht.
 • Houdt het elektrische apparaat enkel aan de geïsoleerde handvaten vast. Door onvoorziene situaties kan de stroomdraad beschadigd of doorgesneden worden.
 • Belast het elektrische apparaat of de ROTO VIJL niet. Druk met de ROTO VIJL op het te bewerken materiaal heeft geen effect op de werking, het verhoogt alleen onnodig de temperatuur van de ROTO VIJL en belast de slijptol. Het is niet toegestaan om te koelen met enige soort vloeistof of olie.
 • Gebruik de ROTO VIJL niet als u moe bent, of als u onder invloed van verdovende middelen, alcohol of medicijnen bent.
 • Gebruik geen versleten of beschadigde ROTO VIJL. Het naderhand slijpen van de scherpe delen is verboden.
 • Leg het elektrische apparaat niet neer voordat de ROTO VIJL is gestopt met draaien. Rem roterende delen van het apparaat nooit met druk af.
 • Na gebruik kan de ROTO VIJL warm zijn. Raak het niet aan totdat het afgekoeld is.
 • Gebruik van de ROTO VIJL is toegestaan aan personen die bekwaam zijn om elektrische apparaten te gebruiken en die bekend zijn met alle mogelijke gevaren van roterende slijptollen en met de veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van slijptollen. Gebruik van de ROTO VIJL is ook toegestaan aan personen in opleiding die onder toezicht staan van personen die bekwaam zijn om anderen op te leiden onder voorwaarde dat zij bekend zijn met alle veiligheidsvoorschriften. Gebruik van de ROTO VIJL door gehandicapte personen (lichamelijk of geestelijk) is niet toegestaan zonder toezicht van een verantwoordelijk persoon.

Onderhoud van de ROTO VIJL

 • Bewaar de ROTO VIJL in een droge ruimte.
 • Zorg ervoor dat de scherpe delen niet in contact staan met een metalen oppervlakte.
 • Leg geen voorwerpen op de ROTO VIJL. Het is niet toegestaan een vervormde ROTO VIJL te gebruiken.
 • Smeer de ROTO VIJL na gebruik in met olie om te beschermen tegen corrosie die wordt veroorzaakt door vocht in de atmosfeer.

Verwijdering van de ROTO VIJL

  • De ROTO VIJL is gemaakt van staal en polypropylene randen die na scheiding volledig gerecycleerd kunnen worden. Het is niet toegestaan om de ROTO VIJL samen met huisvuil te verwijderen, de ROTO VIJL moet volgens lokale regels naar recycle plaatsen gebracht worden of in een speciaal aangegeven container voor metaalverwijdering gegooid worden.

De ROTO VIJL is getest en gecertificeerd in het Instituut voor roterende gereedschappen MPA in Hannover, Duitsland. Het testen is gebeurd met een maximaal aantal omwentelingen van 11000 omw./min., hetgeen een standaard aantal omwentelingen is voor kleine slijptollen, vooral voor elektrische slijptollen van een lagere klasse.

Bij het testen is gebleken dat, afhankelijk van het materiaal, een gunstiger resultaat kan worden bereikt met een lager aantal omwentelingen terwijl tegelijkertijd de ROTO VIJL minder snel wordt verbruikt.


VORMEN


CERTIFICATEN