ALAT ZA TRAČNE BRUSILICE

UPUTE ZA UPOTREBU

Upute za uporabu – Tračna rašpa 100×610 mm zlatna

Upute za uporabu – Tračna rašpa 75×533 mm srebrna

Upute za uporabu – Tračna rašpa 75×457 mm zelena


Za obradu:
drva
plastike
gume
mekih materijala

Tračna rašpa

Inovativni hrvatski proizvod, alat namijenjen za ugradnju na ručnu tračnu brusilicu, a služi za obradu odvajanjem čestica mekih materijala kao što su drvo, plastika, guma i sl. Ugradnjom Tračne rašpe na tračnu brusilicu moguće je obrađivati meke materijale poput drva, plastike, gume i sl., te odstranjivati veći volumen strugotine nego što je moguće brusnim papirom neovisno o tome je li obrađivani materijal mokar ili masan. U odnosu na plansku glodalicu (hoblić) moguće je obrađivati bliže rubovima i kutovima.

Stanje tehnike

Prilikom brušenja mekih materijala kao što su drvo ili plastika sa brusnom pločom ili brusnim papirom, dolazi do njenog zapunjavanja, odnosno strugotina popuni prostor između reznih zrnaca što umanjuje učinak brušenja, povećava se trenje između alata i obradka, a time se i povećava temperatura na obrađivanoj plohi. S ovako zapunjenim brusnim alatom onemogućena je daljnja obrada što je osobito izraženo kod obrade mokrog ili masnog drva, a zbog mekoće obradka svojstvo samooštrenja brusne ploče ne dolazi do izražaja. Kod brušenja sa brusnim papirom se pored navedenog javlja i relativno brzo trošenje samog brusa zbog njegove konstrukcije kao takve. Pri obradi ploha sa ručnom planskom glodalicom (hoblićem) nije moguće pristupiti kutovima jer je nož smješten po sredini glodalice te reže samo u jednoj liniji dodira.

Prednosti

Tračna rašpa je izrađena od čeličnog lima i termo-kemijski je obrađena. Osnovna karakteristika Tračne rašpe je u tome što odvajanje čestica vrše izdanci na radnoj površini rašpe koji su ujedno i rezne oštrice, a ispod svakog izdanka nalazi se otvor za odstranjivanje odvojene čestice čime se sprečava zapunjenje radne površine alata i omogućuje kontinuirano rezanje rezne oštrice. Pokretanjem brusilice ostvaruje se gibanje alata oko spomenutih valjaka koji daju neophodnu kinematiku potrebnu za rezanje obrađivanog materijala. Prislanjanjem radne površine alata (površina sa izdancima) na obrađivani komad, izdanci, koji su ujedno i rezne oštrice zahvaćaju i odrezuju materijal koji prolazi kroz otvore ispod izdanka i na taj način se strugotina uklanja sa obrađivane površine.

Montaža na tračnu brusilicu

Montaža Tračne rašpe na tračnu brusilicu vrši se isto kao i brusne trake; Tračna rašpa se postavlja oko dva valjka i napinje na način koji je predvidio proizvođač tračne brusilice. Kinematika potrebna za rezanje materijala ostvaruje se putovanjem tračne rašpe oko valjaka, od kojih je barem jedan pogonski. Jednostavnost ugradnje i upotreba ne zahtijeva posebna stručna znanja i vještine.

Primjena

Primjena Tračne rašpe je moguća svugdje gdje se zahtijeva obrada odvajanjem čestica mekih materijala, osobito u području ručnog oblikovanja drva i plastike (npr. brušenje parketa, obrada drvenog građevinskog materijala i sl.). Zahvaljujući konstrukciji i tehnologiji izrade Tračna rašpa je alat većih mogućnosti i trajnosti u odnosu na poznate brusne papire i slične poznate alate.

Oblik Tračne rašpe

Tračna rašpa se sastoji međusobno povezanih članaka i sa specifičnim reznim oštricama. Članci su posebno oblikovani iz čeličnog lima na kojima su izdanci koji vrše rezanje, a ispod svakog izdanka je otvor za odstranjivanje strugotine što je i suština ovog izuma. Članci su međusobno povezani osovinama što daje gipkost alatu potrebnu za obuhvaćanje valjaka na tračnoj brusilici, a prvi i zadnji članak su također povezani i čine „beskonačnu traku“. Po konstrukciji je pogodna je za montažu na tračne brusilice, a promjenom širine i broja članaka, tračna rašpa se može proizvoditi u raznim dimenzijama ovisno o ciljanom tipu brusilice. „Tračna rašpa“ je kao patent prijavljena Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo RH.

Pozor!

Nije za metal!


Preuzmite letak u PDF formatu


DIMENZIJE

Tračna rašpa se proizvodi u tri dimenzije: 75×533 mm, 75×457 i 100×610 mm, sve s oštricom od 2 mm.


GALERIJA